Skip navigation


Eksempler på værdifuld forskning i data fra det danske sundhedsvæsen

Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata - STARS* - har samlet en række eksempler på brugen af dansk sundhedsdata i forskning til gavn for patienter og borgere i Danmark.

Muligheden for at anvende data fra sundhedsvæsnet er afgørende, når der skal fastslås effekter af behandlinger, sikkerhed omkring lægemidler, forbedring af diagnostik samt indsatsen inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Et velkendt eksempel herpå er Sundhedsstyrelsens ændrede retningslinjer for spædbørns sovestilling for at undgå vuggedød. Sundhedsstyrelsen ændrede i 1991 anbefalingerne til, at spædbørn ikke skulle sove på maven men i stedet på ryggen. Den ændrede anbefaling bragte tilfælde af vuggedød ned fra ca. 120 om året til 10-15 tilfælde årligt i dag. Det var data fra Dødsårsagsregisteret, som forskerne efterfølgende brugte til at kontrollere, at Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger havde den ønskede effekt, nemlig at reducere tilfælde af vuggedød.

I Danmark har vi unikke registre, der bygger på en lang tradition for at registrere og indsamle sundhedsdata. Disse data må kun anvendes til forskning, når forskningen er af væsentlig samfundsmæssig betydning. ”STARS* Eksempelsamling – Brug af sundhedsdata i forskning til gavn for patient og borger” (1. udgave juni 2016) indeholder 29 eksempler på nogle af de værdifulde forskningsresultater, som er baseret på danske sundhedsdata. Eksempelsamlingen vil løbende blive opdateret.

Læs mere i "Brug af sundhedsdata i forskning til gavn for patient og borger (1. udgave juni 2016)" (PDF) 


Sidst opdateret 23-06-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |