Skip navigation


STARS* - Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata

Daværende minister for sundhed og forebyggelse oprettede i september 2013 Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata - STARS*.

Nationale register- og sundhedsdata udgør et væsentligt grundlag for udviklingen af det danske sundhedsvæsen og er en forudsætning for forskning, dokumentation og drift af sundhedsvæsnet. Det er visionen, at:


Danmark skal være internationalt førende i at anvende data fleksibelt og sikkert til gavn for patienterne

Visionen skal sikres ved at anvende data til at skabe sammenhæng, kvalitet og effektiv ressourceanvendelse i behandlingen af patienterne og ved at anvende data til skabelse af ny viden og forskning i verdensklasse. Dette skal ske under hensyn til data- og patientsikkerhed.

 

Læs "Strategisk alliance for register- og sundhedsdata"  

I Danmark har vi unikke registre, der bygger på en lang tradition for at registrere og indsamle sundhedsdata. Disse data må kun anvendes til forskning, når forskningen er af væsentlig samfundsmæssig betydning.

 

”STARS* Eksempelsamling – Brug af sundhedsdata i forskning til gavn for patient og borger” (1. udgave juni 2016) indeholder 29 eksempler på nogle af de værdifulde forskningsresultater, som er baseret på danske sundhedsdata. Eksempelsamlingen vil løbende blive opdateret. Læs mere.    


Sidst opdateret 28-11-2017
Kontakt:

Lisa Bredgaard
Tlf.: 72 26 94 53
Mail: lbr@sum.dk  


 


Fakta om STARS*:

STARS* er sammensat af centrale aktører inden for sundhed og forskning. Formand for STARS* er Helle Ulrichsen, der bl.a. har været direktør i Region Hovedstaden. 


 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |