Skip navigation


PROCRIN – Program for Clinical Research Infrastructure

PROCRIN er et samarbejdsprogram mellem sundhedsvæsen og forskningsverdenen i Dannmark. Programmet består af flere delprojekter,der har det fælles formål at bygge bro mellem forskning og klinisk praksis.

PROCRINS vision er at understøtte, at sundhedsvæsenets data opsamles systematisk, undergår kvalitetssikring og er tilgængelige for forskning og klinisk anvendelse inden for lovens rammer samtidig med, at fortrolighed sikres bedst muligt for det enkelte individ.

Du kan læs mere om programmets organisation, konkrete aktiviteter, procedure for ansøgning til støtte af databasestudier, bevillingsgivere og bevillingshaver på regionernes hjemmeside.


Sidst opdateret 12-07-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |