Skip navigation


Sundhed.dk

Sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på internettet.

Hvad enten man er borger, patient, pårørende, læge, sygeplejerske eller har en anden rolle i det danske sundhedsvæsen, er visionen, at Sundhed.dk bliver den direkte elektroniske vej til overblik og effektiv kommunikation i sundhedsvæsenet.

Sundhed.dk samler information og kommunikation om sundhedsvæsenet i Danmark – dels kommunikation mellem sundhedsvæsnet og borgere, dels kommunikation sundhedspersonale imellem.

Sundhed.dk's målsætning er at:

  • Samle elektronisk kommunikation mellem patienter og sundhedsvæsen.
  • Fungere som kommunikationsredskab for sundhedsvæsenets parter.
  • Stille faglig information til rådighed for sundhedsvæsenets professionelle parter.
  • Give borgere/patienter overblik over sundhedsvæsenets organisering og informationer relateret til brugen af sundhedsvæsenet (bl.a. adgang til egne journaloplysninger fra sygehusene).

 


Sidst opdateret 06-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |