Skip navigation


Signaturprojekter for kunstig intelligens på sundhedsområdet

I aftalen om regionernes økonomi for 2020 blev regeringen, KL og DR i 2019-2022 enige om at styrke afprøvningen af kunstig intelligens og udbredelsen af digitale velfærdsløsninger ved at igangsætte signaturprojekter på området.

Der er nu udvalgt de første 8 signaturprojekter på sundhedsområdet, som støttes med midler fra investeringsfonden på 200 mio. kr.

De 8 projekter er:

 • Kunstig intelligens til hurtigere og bedre diagnostik af akutte patienter - Diagnostic Expert Systems Enter Real Time (DESERT)
  Projektet løber fra ultimo 2019 til ultimo 2022.

 • Kunstig intelligens i almen praksis
  Projektet løber fra ultimo 2019 og til medio 2021.

 • Prædiktion af forværring blandt KOL- og hjertesvigtpatienter
  Projektet løber fra primo 2020 til ultimo af 2022.

 • Kvalitetsudvikling ned patienten i fokus. Realtidsprognoser og essentiel information til klinikere (DABAI)
  Projektet løber fra ultimo 2019 til ultimo af 2020.

 • Kunstig intelligens til forebyggelse af komplikationer efter tarmkræftkirurgi
  Projektet løber fra andet ultimo 2019 til primo 2023.

 • Kunstig intelligens til bedre tilrettelæggelse af kræftbehandlinger
  Projektet løber fra primo 2020 til ultimo 2022.

 • Bedre diagnosticering af prostatacancer
  Projektet løber fra ultimo 2019 til primo 2022.

 • Reduktion af stråledosis ved skanninger brugt i kræftbehandling
  Projektet løber fra ultimo 2019 til ultimo 2021.

Se beskrivelser af alle projekterne på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside


Sidst opdateret 28-01-2020

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |