Skip navigation


MedCom.dk

MedCom.dk - Det Danske Sundhedsdatanet. MedCom er etableret i 1994 som en fællesoffentlig non profit organisation, der faciliteter samarbejde mellem myndigheder, organisationer og private firmaer om projekter vedrørende digital kommunikation i den danske sundhedssektor. I økonomiaftalen fra 1999 mellem amterne og den daværende regering blev det besluttet at videreføre MedCom permanent med følgende formål:

MedCom skal bidrage til udvikling, afprøvning, udbredelse og kvalitetssikring af elektronisk kommunikation og information i sundhedssektoren med henblik på at understøtte det gode patientforløb.

Parterne bag MedCom udgøres i dag af Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL.

Læs mere om MedCom på hjemmesiden
www.medcom.dk.

Sidst opdateret 06-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |