Skip navigation


Digitalisering

Digitalisering er blevet en naturlig del af varetagelsen af opgaverne i sundhedsvæsnet. Danmark er på mange områder kommet langt i arbejdet med at digitalisere kommunikation og arbejdsgange i sundhedsvæsnet.
Her i Danmark er vi på mange områder kommet langt med at digitalisere kommunikation og arbejdsgange i sundhedsvæsnet, og it er nu et almindeligt arbejdsredskab hos alle praktiserende læger og på sygehusene.

Danmark fremhæves internationalt set for bl.a.:

  • Fuld digitalisering af den beskedbaserede kommunikation mellem sygehuse og almen praksis (fx recepter, henvisninger og udskrivningsbreve).

  • Den fællesoffentlige hjemmeside sundhed.dk , der giver borgerne en samlet digital indgang til sundhedsvæsnet. Siden giver bl.a. adgang til egne journaloplysninger fra sygehuse (e-journal).

  • Den tidligere regering, KL og Danske Regioner offentliggjorde i juni 2013 den nationale handlingsplan for telemedicin. Der er på den baggrund igangsat flere nationale telemedicinske projekter. Det drejer sig bl.a. telemedicinsk sårvurdering, der skal udbredes i alle regioner og kommuner frem mod 2016.

  • Fælles Medicinkort udbredes og giver alle relevante sundhedsprofessionelle digital adgang til et overblik over en patients aktuelle medicinering.

Vil du vide mere?
National Strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 
22 initiativer i 'Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017  
Digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb - sammenfattende rapport 2016


Sidst opdateret 01-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |