Skip navigation


Grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande

Juli 2016: Ny vejledning til regioner, kommuner, offentlige og private sygehuse, praktiserende tjenesteydere m.fl. om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande.

Formålet med vejledningen er at orientere om indholdet og fortolkningen af reglerne i sundhedslovgivningen, som implementer dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (patientmobilitetsdirektivet/direktivet), jf. lov nr. 1638 af 26. december 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet samt de tilhørende bekendtgørelser.1)

Reglerne om grænseoverskridende sundhedsydelser, som følger af direktivet, skal administreres i sammenhæng med reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger, som beskrives kort i afsnit 2 og 11.1.

Endvidere skal reglerne vedr. behandling i et andet EU/EØS-land ses i sammenhæng med de særlige danske regler om behandling i udlandet, jf. afsnit 11.3 til 11.5.


Se vejledningen i Retsinformation
(vejledning nr. 9733 af 05. juli 2016)

 


 


Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |