Skip navigation


Kroniske sygdomme

Regeringen har i sin kronikersatsning prioriteret 1,2 milliarder kroner over fire år til en styrket indsats over for patienter med diabetes, KOL, gigt og andre kroniske sygdomme.

Cirka en million danskere lever i dag med en eller flere kroniske sygdomme, og sundhedsvæsenet arbejder på kryds og tværs af nationale, regionale og kommunale grænser på at opspore, behandle og rehabilitere patienter med kronisk sygdom. Målet er, at sygdommene opdages tidligt, og at den behandling, patienterne får, er sammenhængende og af høj kvalitet på tværs af landet.

Regeringen har prioriteret 1,2 milliarder kroner over fire år til en styrket indsats over for patienter med diabetes, KOL, gigt og andre kroniske sygdomme. De kommer ofte sent i behandling for deres sygdom og oplever unødige indlæggelser som følge af manglende kontrol med deres sygdom.

Derfor har regeringen fremlagt en lungesatsning, som bl.a. skal styrke den tidlige opsporing af borgere med uopdaget KOL.

Patienter, der får diagnosticeret en kronisk sygdom som fx KOL, skal have have en forløbsplan, der giver klar besked om, hvilket forløb man kan forvente som KOL- patient i den første tid efter diagnosen er stillet. Forløbsplanerne skal understøtte patienterne, som de får bedre forståelse for og kontrol med deres sygdom og behandling.

Lungesatsningen indeholder også et undersøgelsesprogram for børneastma, som skal øge opsporingsgraden af den stigende antal børn med astma.


Sidst opdateret 12-07-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |