Skip navigation


Organisering

Her kan du læse om organiseringen af hjerteområdet, herunder Task Force og Hjertefølgegruppen.

Task Force
Til at rådgive Sundhedsstyrelsen om bl.a. organisatoriske forhold på hjerteområdet er der nedsat et fælles Task Force for hjerte- og kræftområdet.

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet har til opgave at følge området, holde øje med udfordringer og følge op på initiativer.

Task Force er sammensat af repræsentanter for regionerne, Danske Regioner, KL, Statens Serum Institut, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen (formand).

Kommissorium for Task Force
Medlemmer af Task Force

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme
Sundhedsstyrelsen modtager også faglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme. Udvalget blev nedsat i 2009, og dens opgave er at rådgive Sundhedsstyrelsen løbende i forhold til hjerteområdet.

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL, Sundhedsdatastyrelsen samt de faglige selskaber og patientforeninger.

Kommissorium for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygsomme
Medlemmer af Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme


Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |