Skip navigation


Hjertepakker

Det danske sundhedsvæsen har siden 2012 tilbudt pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Stabile hjertekramper
Ustabile hjertekramper
Hjerteklapsygdom
Hjertesvigt

Pakkeforløbene tilbydes hjertepatienter, der er alvorligt syge, og som kan indgå i et planlagt undersøgelses- og behandlingsforløb.

Sundhedsstyrelsen er ved at lave nye tværsektorielle forløb, der skal erstatte de eksisterende hjertepakker. De nye forløb vil blive offentliggjort inden udgangen af 2017, og indtil da vil de faglige anbefalinger fra hjertepakkerne være gældende.

De nye forløb bygger på de undersøgelser og den behandling, som er i de eksisterende hjertepakker, men som noget nyt viser de nye forløb også, hvad der skal gøres for hjertepatienten hos egen læge og af kommunen, når man kommer hjem fra sygehuset.


Sidst opdateret 12-07-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |