Skip navigation


Kommunale sundhedsopgaver

kommunerne har ansvaret for en lang række sundhedsydelser, bl.a. alkoholbehandling, tandpleje og genoptræning.

Kommunerne har gennem mange år haft ansvaret for de kommunale sundhedsydelser til børn og unge, ligesom kommunerne har varetaget forebyggende opgaver inden for den kommunale børne- og ungetandpleje og i hjemmesygeplejen. Med kommunalreformen fik kommunerne i 2007 ansvaret for en række nye borgernære opgaver inden for genoptræning og borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme, i behandling for alkoholmisbrug og for lægelig behandling for stofmisbrug. I 2008 overtog kommunerne ansvaret for den vederlagsfri fysioterapi fra regionerne.


Sidst opdateret 18-02-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |