Skip navigation


Patientrapporterede oplysninger (PRO)

PRO-data (Patient Reported Outcome data) er oplysninger om patientens helbredstilstand, herunder fysisk og mentalt helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau. Oplysningerne indsamles i struktureret form via spørgeskemaer, som patienterne selv besvarer. Til tidlig opsporing kan PRO-data anvendes som en forebyggende indsats til opsporing af lidelser eller tilstande, inden de udvikler sig til mere alvorlige sygdomme eller til monitorering i forbindelse med forebyggende og vedligeholdende initiativer. PRO-data kan også anvendes i behandlingsøjemed som screenings- og kategoriseringsværktøj i forbindelse med ambulante kontroller, så kun patienter med et aktuelt behov indkaldes, og patienter i højere grad mestrer egen sygdom. Ligeledes kan PRO-data indsamlet forud for planlagte ambulante behandlinger inddrage patienten i planlægning af forløb samt målrette og problemfokusere konsultationerne. Efter et behandlingsforløb kan PRO-data anvendes til at dokumentere og følge behandlingens effekt og bivirkninger samt til at indikere behov for kontroller, fx opsamling på rygkirurgiske indgreb. I genoptrænings- og rehabiliteringsforløb kan PRO-data benyttes til at inddrage patienten i planlægning af forløbet og monitorer og dokumentere effekten.

Den nationale styregruppe for PRO blev aftalt i økonomiaftalen for 2016 og har en fast bevilling på finansloven. Det nationale arbejde med PRO er forankret i PRO-sekretariatet i Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere på PRO-sekretariatets hjemmeside

Sidst opdateret 22-05-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |