Skip navigation


Institut for Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Læs mere her om Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

I økonomiaftalen for 2005 mellem regeringen og Amtsrådsforeningen blev det aftalt, at DDKM skulle etableres som en selvstændig institution i et fælles ejerskab. I juni 2005 etableredes Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) som selvejende institution til varetagelse af den fortsatte udvikling og drift af Den Danske Kvalitetsmodel.

 

Det daglige arbejde ledes af en direktør, der referer til en bestyrelse. I dag består bestyrelsen for IKAS af repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, ministeriet og Danske Regioner. Kommunernes Landsforening, Dansk Erhverv og Danmarks Apotekerforening er repræsenteret med tilforordnede medlemmer.


IKAS koordinerer udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel herunder leverer IKAS materialet med tilhørende it-system til alle de omfattede parter, og yder rådgivning og support.

 

For yderligere information om Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet se www.ikas.dk


Sidst opdateret 06-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |