Skip navigation


Den Danske Kvalitetsmodel

Her kan du læse om det fælles kvalitetsudviklings- og akkrediteringssystem for det danske sundhedsvæsen.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et fælles kvalitetsudviklings- og akkrediteringssystem for hele det danske sundhedsvæsen, der baseres på et fælles sæt af standarder og indikatorer. DDKM fokuserer på patientforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer, imellem institutioner og internt i institutionerne. Internationalt betragtet er dette unikt.

Kvalitetsmodellen har siden 2009 været obligatorisk for alle offentlige sygehuse og alle privathospitaler og -klinikker, der har indgået aftaler med regionerne om behandlingen af patienter. Modellen blev overdraget til sygehusene 17. august 2009, og fra 2010 til 2012 blev første runde af akkrediteringer gennemført. Anden akkrediteringsrunde blev gennemført fra 2013 til 2015.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et fælles kvalitetsudviklings- og akkrediteringssystem for hele det danske sundhedsvæsen, der baseres på et fælles sæt af standarder og indikatorer. DDKM fokuserer på patientforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer, imellem institutioner og internt i institutionerne. Internationalt betragtet er dette unikt.

Kvalitetsmodellen har siden 2009 været obligatorisk for alle offentlige sygehuse og alle privathospitaler og -klinikker, der har indgået aftaler med regionerne om behandlingen af patienter. Modellen blev overdraget til sygehusene 17. august 2009, og fra 2010 til 2012 blev første runde af akkrediteringer gennemført. Anden akkrediteringsrunde blev gennemført fra 2013 til 2015.

Regeringen og Danske Regioner aftalte i regionernes økonomiaftale for 2016 at udfase akkrediteringen efter Den Danske Kvalitetsmodel for offentlige sygehuse og det præhospitale område. Læs mere om det nye kvalitetsprogram her.

Som en del af overenskomstaftalen for praktiserende læger og praktiserende speciallæger, som løber frem til 31. august 2017, blev det aftalt, at disse skal akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel. Første akkrediteringsrunde af almen praksis og speciallægepraksis blev opstartet hhv. januar 2016 og oktober 2015.

Fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter og apoteker akkrediteres ligeledes efter Den Danske Kvalitetsmodel. Akkreditering for kommuner er frivillig

Læs mere om de områder, som akkrediteres på IKAS' hjemmeside

I relation til DDKM er der oprettet et akkrediteringsnævn, der består af en formand og 2 næstformænd. Nævnet skal træffe den endelige afgørelse om, hvorvidt et sygehus lever op til kvalitetsniveauet, og dermed kan opnå status af akkreditering. Resultatet af akkrediteringen offentliggøres.

Læs mere om de konkrete standarder og processen for akkreditering på IKAS' hjemmeside


Sidst opdateret 16-01-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |