Skip navigation


Ekstraordinær satspulje

Med en ekstraordinær satspuljeaftale på psykiatriområdet er der sket et betydeligt løft af psykiatrien.

Den ekstraordinære satspuljeaftale på psykiatriområdet for 2015-2018 giver 2,2 mia. kr. over fire år til den regionale psykiatri, hvoraf 1,1 mia. kr. overføres til regionerne som permanente midler. Der er afsat midler til følgende indsatser: 

  1. Mere kapacitet af høj kvalitet 
  2.  Flere og bedre kompetencer på psykiatriområdet 
  3.  En moderne psykiatri – bedre fysiske faciliteter og rammer 
  4.  Målrettet fokus på sikkerhed for patienter og pårørende 
  5.  Systematisk inddragelse af patienter og pårørende 
  6.  Tværfaglig indsats for børn og unge i risiko for at mindske tilknytning til skole og hverdagsliv

Det fremgår af aftaleteksten, at der skal ske en årlig monitorering og opfølgning på aftalens prioritering af psykiatrien. Regionerne indsender en gang årligt en statusredegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet, som drøftes i henholdsvis satspuljekredsen og Sundhedsstyrelsens Task force for psykiatriområdet.

Se satspuljeaftalen her
 


Sidst opdateret 06-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |