Skip navigation


Udrednings- og behandlingsret for psykiatriske patienter

Med en lovændring, der trådte i kraft den 1. september 2015, blev somatikken og psykiatrien ligestillet.

Lovændringen betyder, at alle patienter har ret til frit sygehusvalg, en udredningsret på 30 dage og differentieret behandlingsret til udvidet frit sygehusvalg. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Før 1. september 2015 var udredningsretten i psykiatrien 2 måneder.

Læs mere om udredningsret og frit sygehusvalg her

Monitorering af udredningsretten
I forbindelse med udredningsretten har regeringen og regionerne aftalt en national kvartalsvis monitorering.

Læs mere om monitorering af udredningsretten her

 


Sidst opdateret 12-07-2017
LÆS MERE:


 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |