Skip navigation


Task force, partnerskaber og udvalg

For at sikre den bedst mulige styring og udvikling af psykiatriområdet er der etableret bl.a. en task force, en række partnerskaber og et udvalg for psykiatri.

Partnerskaber om tvang
Den 12. juni 2014 blev der indgået en politisk aftale om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien frem mod 2020. Målet lyder:
”Andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres”.

Sundheds- og Ældreministeriet har indgået partnerskaber med hver enkelt region. Partnerskaberne beskriver den enkelte regions plan for at reducere tvangsanvendelsen i psykiatrien. Regionerne indsender en gang årligt status for arbejdet til Sundheds- og Ældreministeriet, som drøftes i Sundhedsstyrelsens Task Force for psykiatriområdet.

Målet understøttes med 50 mio. kr. årligt permanent (Finanslovsaftalen for 2014).

Task force

Der er i regi af Sundhedsstyrelsen nedsat en task force for Psykiatriområdet for at sikre en bedre styring og opfølgning på psykiatriområdet. I task forcen deltager ledelsesrepræsentanter fra regionerne, Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om task forcen her 

Udvalg for Psykiatri
I regi af Sundhedsstyrelsen er der nedsat et Udvalg for Psykiatri, som har til opgave løbende at yde bred faglig rådgivning til Sundhedsstyrelsen om den samlede sundhedsfaglige indsats for mennesker med psykiske lidelser. Formålet er at medvirke til en hensigtsmæssig udvikling og en stadig forbedring af kvaliteten på området.

Læs mere om udvalget her 


Sidst opdateret 06-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |