Skip navigation


Udvidet frit sygehusvalg

Skal du vente mere end 30 dage på en diagnostisk undersøgelse, udredning eller en behandling, herunder forundersøgelse på et sygehus, har du ret til udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du kan vælge at blive undersøgt eller behandlet på de private sygehuse, som regionerne har aftale med.

Ventetiden på behandling beregnes fra den dato, hvor du er endeligt udredt, dvs. har fået stillet en diagnose, og frem til den dato, hvor behandlingen kan starte. Det vil sige, at fristen beregnes fra det tidspunkt, hvor du bliver informeret om din sygdoms art, og mulige behandlingstilbud.

Hvis ventetiden overstiger 30 dage har du ret til udvidet frit valg til et aftalesyghus, dvs. de private hospitaler, som regionerne har aftale med.

Du får også udvidet frit sygehusvalg, hvis du skal opereres og sygehuset ændrer datoen for din operation, samt hvis du skal vente mere end 30 dage på en diagnostisk undersøgelse til brug for din egen læge.
Kontakt patientkontoret i din region for mere information om dine rettigheder og muligheder.

For patienter med visse livstruende kræft- og hjertesygdomme gælder desuden regler om maksimale ventetider. Læs mere her.
I visse tilfælde har du ret til at få betalt eller få refunderet dine udgifter til sygehusbehandling i udlandet. Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside www.stps.dk 

I figuren nedenfor kan du se, hvornår du har ret til udvidet frit sygehusvalg. 
 Sidst opdateret 04-10-2016
Mitsygehusvalg.dk


 


Når du er henvist til sygehus:

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |