Skip navigation


Ret til hurtig udredning

Du har ret til udredning inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Det vil sige, at sygehuset, inden for fristen på 30 dage, skal undersøge, hvad du fejler og kunne informere dig om behandlingsmuligheder, hvis du har behov for behandling, eller afkræfte mistanken om sygdom.

Fristen beregnes fra den dato, hvor sygehuset har modtaget henvisningen fra din praktiserende læge eller speciallæge til den dato, hvor du er endeligt udredt og kan blive informeret om, hvad udredningen viser.

Hvis sygehuset ikke selv kan udrede dig inden for 30 dage, skal det forsøge at få dig udredt inden 30 dage på andre offentlige eller private sygehuse og klinikker. Du vil da blive tilbudt udredning på et såkaldt samarbejdssygehus.

Hvis det ikke er muligt at udrede dig inden for fristen på hverken dit eget sygehus eller samarbejdssygehuse, skal dit sygehus inden for samme tidsfrist (30 dage) udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. Udredningsplanen skal – i relevant omfang – beskrive de kommende undersøgelser, som sygehuset forventer, at du skal gennemgå.  

Hvis hverken sygehuset eller din bopælsregions samarbejdssygehuse har kapacitet til at udrede dig inden for 30 dage, får du ret til udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du kan få hele eller dele af din udredning foretaget på et aftalesygehus.


Sidst opdateret 30-09-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |