Skip navigation


Monitorering af udredningsretten

I forbindelse med udredningsretten har regeringen og regionerne aftalt en national kvartalsvis monitorering.

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt, inden for 30 dage efter henvisning, hvis det er fagligt muligt.

Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Læs mere om udredningsretten her

Sundhedsdatastyrelsens monotorering består af selvstændigt opgjorte nøgletal for somatiske sygdomme og psykiske lidelser på følgende områder:

  • udredningsforløbenes varighed og andel udredningsforløb inden for fristen på 30 dage

  • andel udredningsforløb, hvor udredningsplan er udarbejdet inden for fristen på 30 dage

  • andelen af patienter, som efter endt udredning har ret til udvidet frit sygehusvalg efter 30 dages ventetid på behandling, ud af alle patienter med ret til udvidet frit sygehusvalg

  • andelen af patienter, som efter endt udredning har ret til udvidet frit sygehusvalg efter 60 dages ventetid på behandling, ud af alle patienter med ret til udvidet frit sygehusvalg.

Læs mere om udredning i  psykiatrien her


Sidst opdateret 12-07-2017
LÆS MERE:

Seneste opgørelse er for 1. kvartal 2017 (offentliggjort 9. juni 2017)


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |