Skip navigation


Udredningsret og frit sygehusvalg

Hvis du er henvist til et sygehus fordi du er syg, eller der er mistanke om, at du er det, har du ret til at få et tilbud om at blive endeligt udredt inden for 30 dage.

Hvis du er henvist til udredning på sygehus, skal sygehuset, hvis det er fagligt muligt, have udredt dig inden for 30 dage, efter du er henvist.

Hvis sygehuset ikke selv kan udrede dig inden for 30 dage, skal det forsøge at få dig udredt inden for 30 dage på andre offentlige eller private sygehuse og klinikker.

Skal du vente mere end 30 dage på en udredning eller behandling på et sygehus har du ret til udvidet frit sygehusvalg. Det vil sige, at du har ret til at blive udredt eller behandlet på relevante private og udenlandske sygehuse, der har en aftale med regionerne om det.

Læs mere om ret til hurtig udredning  
Læs mere om udvidet frit sygehusvalg


Sidst opdateret 20-02-2017
Når du er henvist til sygehus:

Mitsygehusvalg.dk:

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |