Skip navigation


Hjemtransport af afdøde

I visse tilfælde betaler regionen for hjemtransport af afdøde patienter fra sygehus.

I visse tilfælde betaler regionen for hjemtransporten af afdøde patienter, når patientens død er indtruffet under overflytning eller efter overflytning mellem sygehuse, hvor patienten modtog gratis sygehusbehandling efter sundhedsloven.

Anmodning om hjemtransport af den afdøde skal fremsættes for regionsrådet, inden den afdøde hjemtransporteres.  

Læs mere på Sundhed.dk om, i hvilke tilfælde regionen sørger for hjemtransporten af en afdød patient.


Sidst opdateret 06-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |