Skip navigation


Sundhedspersoners tavshedspligt

Tavshedspligten er en patientrettighed, som giver dig krav på fortrolighed fra sundhedspersonens side og mulighed for i visse tilfælde at bestemme, om oplysninger om dit helbred og personlige og økonomiske forhold må videregives.

Sundhedslovens bestemmelser om tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv. er med til at sikre, at sundhedspersoner iagttager tavshed om de forhold, de erfarer i forbindelse med en patientkontakt. 


Tavshedspligten omfatter for eksempel oplysninger om diagnoser og undersøgelser, indlæggelse på et sygehus, behandling på en skadestue, sociale problemer, misbrug af nydelsesmidler, strafbare forhold, privatøkonomi, gæld, formue og skatteforhold etc.

 

Tavshedspligt over for dine nærmeste pårørende
Din ægtefælle, samlever, nære slægtninge og andre pårørende er i juridisk forstand "uvedkommende" i forhold til dine helbredsoplysninger m.v. Selvom det - især ved alvorlige og livstruende sygdomme - kan have stor betydning, at pårørende indgår i behandlingsforløbet, skal du som patient give samtykke til, at dine pårørende får fortrolige oplysninger om dig. Sundhedspersonen må altså ikke give oplysninger om dine forhold til dine pårørende "under fire øjne", uden at du får noget at vide om samtalen.

 

Tavshedspligt over for forældre
Når det gælder børn og unge under 18 år, har sundhedspersonen ikke tavshedspligt over for forældrene (forældremyndighedens indehaver). Som udgangspunkt skal forældre aktivt informeres om deres børns forhold.

 

Dog kan tavshedspligt over for forældrene være nødvendig, hvis der er afgørende hensyn til barnet og dets forhold til forældrene.

 

Tavshedspligt i forhold til afdøde patienter
Tavshedspligten ophæves ikke, fordi en patient dør. Det er den læge, som havde ansvaret for patienten op til dødstidspunktet, der må vurdere, om det stemmer overens med hensynet til afdøde at videregive oplysninger til de pårørende. Som udgangspunkt kan den afdøde patients nærmeste pårørende få information om den afdødes dødsårsag, dødsforløb og dødsmåde.


Videregivelse af dine helbredsoplysninger
I sundhedsloven findes regler om sundhedspersones videregivelse af oplysninger, herunder regler om:

 

  • videregivelse af helbredsoplysninger mv. i forbindelse med behandling af patienter
  • indhentning af elektroniske helbredsoplysninger mv. i forbindelse med behandling af patienter
  • videregivelse af helbredsoplysninger mv. til andre formål
  • videregivelse af helbredsoplysninger til pårørende og læge vedrørende afdøde patienter og
  • videregivelse af helbredsoplysninger til særlige formål (forskning, statistik mv.)

Sidst opdateret 06-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |