Skip navigation


Organdonation

Organer bruges kun til transplantation, hvis man selv eller ens nærmeste har givet tilladelse. Sundhedsstyrelsen varetager den løbende overvågning og centrale oplysningsindsats om organdonation. Muligheden for at transplantere organer betyder, at vi alle bliver stillet over for nye, svære valg. Et af valgene er, om man vil være organdonor efter sin død.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse om organdonation, lovgivningen og om danskernes holdning til organdonation.

Tilmelding som donor
Det er vigtigt at tage stilling til, om du vil være organdonor efter din død. Hvis du ikke har registreret din holdning til organdonation, enten skriftligt eller mundtligt til dine pårørende, er det dine efterladte, der skal træffe beslutningen i en i forvejen svær situation.
Folderen findes på dansk, engelsk og arabisk


Sidst opdateret 12-02-2020

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |