Skip navigation


Information og samtykke

Patienter har krav på fuld information om deres helbredstilstand, diagnose og mulighederne for behandling samt om risiko for komplikationer og bivirkninger.

Information af patienter og deres samtykke til undersøgelse og behandling er et fundamentalt grundlag for læge-patientforholdet.

Patientens samtykke skal gives på baggrund af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, og patienten kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.

Sundhedsloven beskriver, hvordan og om hvad, sundhedspersonen skal informere. Et samtykke til behandling kan både være mundtligt eller skriftligt, og skal journalføres i patientjournalen.

En patient kan sige nej til at vide alt om sin helbredstilstand (ret til ikke at vide). Det kræver en utvetydig tilkendegivelse fra patienten om, at han/hun ikke ønsker at blive informeret.   

Mindreårige

En patient, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal informeres herom, og skal inddrages i den mindreåriges beslutning, men beslutningskompetencen ligger hos den 15-17-årige. Denne regel tilgodeser såvel den unges selvbestemmelsesret som forældrenes pligt til at yde omsorg.

Er en patient under 15 år, er det forældremyndighedens indehaver, der skal give samtykke.

Varigt inhabile patienter

Hvis en patient varigt ikke er i stand til at varetage sine egne interesser, kan informeret samtykke til behandling gives af patientens nærmeste pårørende eller en værge. De pårørende eller en værge skal have information i det omfang, det er nødvendigt for at varetage patientens interesser i den konkrete situation. 


Sidst opdateret 20-04-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |