Skip navigation


Erstatning

Hvis du har fået en skade i forbindelse med en behandling i sundhedsvæsenet, kan du i visse tilfælde søge erstatning.

Med lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet er patienter, som måtte få en skade i forbindelse med behandling, sikret en lempeligere adgang til erstatning end efter de almindelige erstatningsregler.

Alle patienter behandlet i Danmark er omfattet af en offentlig erstatningsordning.

Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på fx et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner. Ordningen dækker også lægemiddelskader.

Det er Patienterstatningen, der behandle sagerne, og det er gratis at anmelde en sag.

Hvis du er uenig i en afgørelse fra Patienterstatningen, kan du anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen, der er en del af Patientombuddet. 

Se også:


Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |