Skip navigation


Behandlingstestamente og livstestamente

I Danmark er det muligt at oprette et behandlingstestamente, hvor du kan sige nej tak til livsforlængende behandling i nogle særlige situationer. Fra den 1. januar 2019 erstatter behandlingstestamentet livstestamentet. Livstestamenter oprettet før den 1. januar 2019 vil dog stadig være gældende.

I et behandlingstestamente kan du fravælge livsforlængende behandling, hvis lægen vurderer, at du befinder dig i en af følgende tre tilstande:

  1. Hvis du ligger for døden, og behandlingen kun vil forlænge livet og ikke gøre, at du får det bedre eller får lindret dine smerter (du er uafvendeligt døende).
  2. Hvis du er så svækket af sygdom, ulykke eller alder, at du aldrig vil kunne tage vare på dig selv fysisk og mentalt.
  3. Hvis behandlingen kan betyde, at du overlever, men lægen vurderer, at de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af selve behandlingen vil være meget alvorlige og lidelsesfulde.

Dine ønsker i behandlingstestamentet gælder kun i en situation, hvor du er blevet varigt inhabil – dvs. når du ikke længere er i stand til at give udtryk for dine ønsker til behandlingen. Det er lægen, der vurderer, om du er varigt inhabil. Lægen vurderer også, om din tilstand er som beskrevet i de tre situationer.

Hvis lægen vurderer, at du er i en af tre tilstande, er dit fravalg af livsforlængende behandling bindende for sundhedspersonen, som derfor skal respektere dit ønske.

Du kan betinge dit fravalg af livsforlængende behandling af dine pårørendes, din eventuelle værges eller fremtidsfuldmægtiges accept, så det er dine pårørende, værgen eller din fremtidsfuldmægtig, der har det sidste ord. Du kan dog ikke betinge dit fravalg af livsforlængende behandling af dine pårørendes, værgens eller fremtidsfuldmægtigens accept i situationer, hvor lægerne vurderer, at du er uafvendeligt døende (situation nr. 1 oven for).

Behandlingstestamentet giver dig også mulighed for at vælge, at du ikke ønsker at blive behandlet med tvang efter lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Du kan altså fravælge, at du – hvis du engang i fremtiden fx bliver dement og dermed varigt inhabil og i ord eller handling modsætter dig behandling – bliver behandlet med tvang. Lægen skal også her respektere dit fravalg.

Du kan også betinge dit fravalg af behandling med tvang af dine pårørendes, en evt. værges eller fremtidsfuldmægtigs accept.

For at oprette et behandlingstestamente skal du være fyldt 18 år og ikke være under værgemål, der omfatter personlige forhold, herunder helbredsforhold.

Hvis du allerede har oprettet et livstestamente, er det muligt at udskifte livstestamentet med et behandlingstestamente, hvis du fortsat er habil. Det koster ikke noget at oprette et behandlingstestamente.


Sidst opdateret 07-08-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |