Skip navigation


Eksperimentel behandling

Patienter, der lider af en livstruende sygdom, kan i nogle tilfælde blive henvist til eksperimentel behandling på et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet, hvis der ikke kan tilbydes yderligere behandling på offentlige sygehuse her i landet.

Sundhedsstyrelsen har nedsat et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling til patienter der har en livstruende sygdom, der ikke umiddelbart kan tilbydes behandling for. Panelet rådgiver efter indstilling fra den behandlende sygehusafdeling lægerne om eventuelle muligheder for yderligere undersøgelser og behandling her i landet eller i udlandet.

Din bopælsregion kan henvise dig til eksperimentel behandling på et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet, forudsat
Sundhedsstyrelsen har godkendt henvisningen. Sundhedsstyrelsen kan godkende henvisningen på baggrund af rådgivning fra panelet vedrørende eksperimentel behandling.

Læs mere om eksperimentel behandling på Sundhedssyrelsens hjemmeside

Din bopælsregion afgør, om du tilbydes eksperimentel behandling i udlandet, og regionen betaler i givet fald behandlingen m.v.
Det er en forudsætning, at du ikke påbegynder behandlingen i udlandet, før ovenstående proces er gennemført, og din bopælsregion har henvist dig.

Kontakt evt. din sygehuslæge for at drøfte muligheden for at blive henvist til eksperimentel behandling på et privat sygehus eller et sygehus i udlandet.

Du kan desuden kontakte et patientkontor for at få mere information om dine muligheder og betingelserne for behandling udlandet.

 


Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |