Skip navigation


Behandling i udlandet

Der er særlige regler, som gør det muligt at modtage sygehusbehandling i udlandet - også uden for EU/EØS og Schweiz.

Du kan have mulighed for at få dækket udgifter til behandling i udlandet. Det gælder både behandling på sygehus som uden for sygehus (lægemidler, praktiserende læge, praktiserende speciallæge, fysioterapi, kiropraktor, tandlæge m.v.). Vær opmærksom på, at der i alle tilfælde er nogle betingelser, som skal være opfyldt.

Behandling i et andet EU/EØS-land eller Schweiz

Dine muligheder for at få dækket udgifter til behandling i andre EU/EØS-lande og Schweiz afhænger af:

  • om du får behov for behandling, mens du opholder dig i et andet
    EU/EØS-land eller Schweiz (som udgangspunkt EU-sygesikringskortet)
  • om du søger planlagt behandling i et andet EU/EØS- land
  • om du bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz og er sygesikret i Danmark fx som grænsearbejder eller modtager af dansk pension.

I nogle tilfælde er det bl.a. en betingelse, at du har fået en forhåndsgodkendelse, før behandling i udlandet påbegyndes.

Søger du sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, anbefales du altid at kontakte din bopælsregion, før du påbegynder behandlingen.

Læs mere om tilskud til behandling i andet EU-/EØS-land eller Schweiz på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside

Særligt om sygehusbehandling i udlandet

Herudover er der særlige regler, som gør det muligt at blive henvist til vederlagsfri sygehusbehandling i udlandet - også uden for EU/EØS og Schweiz. Reglerne indebærer, at din bopælsregion i nogle tilfælde kan eller skal tilbyde dig sygehusbehandling i udlandet.

Det gælder for eksempel, hvis sygehuset mener, at du har behov for:

  • en anerkendt og højt specialiseret behandling, som ikke kan tilbydes her i landet
  • en forskningsmæssig behandling 
  • en eksperimentel behandling, hvis du har en livstruende sygdom

I disse tilfælde kræver det altid en forhåndsgodkendelse, før behandling i udlandet påbegyndes.

Tal evt. med din sygehuslæge om mulighederne og betingelserne for at blive henvist til sygehusbehandling i udlandet.

Du kan kontakte et patientkontor for at få mere information om dine muligheder og betingelserne for at få dækket udgifter til behandling i udlandet.

Læs også:  


 


Sidst opdateret 12-07-2017
lOVE OG REGLER:


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |