Skip navigation


Aktindsigt

Hvis du er fyldt 15 år, har du ret til at få aktindsigt i din patientjournal. Ønsker du at få aktindsigt, skal du anmode om det hos den relevante afdeling eller sundhedsperson. Der er ingen særlige krav til, hvordan en anmodning skal se ud.

Hvis du er fyldt 15 år, har du ret til at få aktindsigt i din patientjournal. Du kan også give en anden fuldmagt til at opnå aktindsigt.

Adgangen til aktindsigt kan undtagelsesvist begrænses, hvis det i det konkrete tilfælde vurderes, at din ret til at blive gjort bekendt med oplysningerne i patientjournalen bør vige af hensyn til dig selv eller andre private interesser, for eksempel dine pårørendes.   


Hvilke journaler kan du få indsigt i?
Fra og med 1. januar 2010 har du både i forhold til sygehuset og den privatpraktiserende læge fuld indsigt i, hvad der er  registreret i din patientjournal, herunder hvad andre har oplyst til journalen. For oplysninger, der er journalført før den 1. januar 2010, kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang din interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til dig selv eller til andre private interesser.

På offentlige sygehuse har du ret til aktindsigt i lægejournaler, der er oprettet efter 1. januar 1987.
I øvrige journaler - for eksempel hos din privatpraktiserende læge - har du ret til aktindsigt i journaler, der er oprettet efter 1. januar 1994.

Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i dine journaler, og en sundhedsperson skal, hvis du ønsker det, hjælpe med at forklare indholdet af journalen. Du kan også vælge at få aktindsigt ved en gennemgang af den originale journal.

Ønsker du at få aktindsigt, skal du anmode om det hos den relevante afdeling eller sundhedsperson. Der er ikke krav formkrav i forbindelse med anmodning om aktindsigt, og du kan fremsætte anmodningen både mundtligt og skriftligt. Du skal have svar på din anmodning om aktindsigt snarest muligt og normalt inden for 7 dage efter anmodningen.  

Du kan få adgang til at se, hvilke oplysninger der er registret om dig i Landspatientregistret og i din personlige medicinprofil via www.sundhed.dk. Det kræver, at du har en digital signatur. Du kan bestille en digital signatur på www.nemid.dk.

Sidst opdateret 12-07-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |