Skip navigation


Patientrettigheder

Læs her om patientvejledning og om de rettigheder du som patient har i tilknytning til din behandling i sundhedsvæsenet.
De grundlæggende og generelle principper for din selvbestemmelse og retssikkerhed som patient i forhold til sundhedsvæsenet er reguleret i sundhedslovgivningen. Klik i menuen til venstre for at læse mere om dine rettigheder, herunder information og samtykke, aktindsigt, livstestamenter og sundhedspersoners adgang til at indhente og videregive helbredsoplysninger m.v. 

Du kan også læse om din mulighed for at søge om erstatning for en patientskade eller en lægemiddelskade og om din mulighed for at klage over den behandling, som du har modtaget i sundhedsvæsenet.


Sidst opdateret 25-06-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |