Skip navigation


Ulovlig og forfalsket medicin

Et lægemiddel er ulovligt, hvis der ikke er udstedt de nødvendige tilladelser efter lægemiddellovgivningen til at sælge eller udlevere det.

Nogle ulovlige lægemidler er også forfalskede. Et lægemiddel er forfalsket, hvis det markedsføres med urigtige oplysninger. Det kan være urigtige oplysninger om lægemidlets sammensætning og pakning.

Medicin skal distribueres i den legale distributionskæde, dvs. at både råvarer og færdige lægemidler kun må transporteres og forhandles mellem virksomheder, der har tilladelse til at håndtere disse produkter.

I Danmark er der kun få gange tilbagekaldt medicin fra den legale kæde, fordi der har været mistanke om forfalskning. Desuden er der konstateret salg af forfalsket medicin, som er forhandlet fra ulovlige danske eller udenlandske hjemmesider.

På grund af risiko for forfalskninger anbefales det, at du kun køber medicin på apoteker eller andre salgssteder, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

I de senere år er der indført en lang række tiltag for at forebygge markedsføring af forfalsket medicin. Der er bl.a. indført strengere regler for indførsel af råstoffer til lægemiddelfremstilling og kodemærkning af visse lægemidler. Desuden er der oprettet hurtige meldesystemer mellem lægemiddelmyndighederne inden for EU og globalt, når der er mistanke om fund af forfalskninger.  


Sidst opdateret 08-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |