Skip navigation


Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicovirksomheder

Her kan du læse mere om reglerne for samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicovirksomheder.

Fra den 1. november 2014 blev der indført nye habilitetsregler, der skal sikre uvildighed hos læger, tandlæger og apotekere, som har tilknytning til en lægemiddel- eller en medicovirksomhed. Også sygeplejersker med tilknytning til en medicovirksomhed er omfattet af de nye habilitetsregler.

Formålet med de nye regler er, at patienterne skal have tillid til, at de får en behandling med medicin og medicinsk udstyr ud fra en sundhedsfaglig viden - og ikke ud fra industriinteresser.

Den nye lovgivning medfører, at læger, tandlæger, apotekere og sygeplejesker skal anmelde til Lægemiddelstyrelsen eller ansøge om styrelsens tilladelse, når de ønsker tilknytning til virksomheder med lægemidler eller medicinsk udstyr. Samtidig skal oplysning om alle tilknytningsforhold offentliggøres på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Reglerne gælder kun for læger, tandlæger og sygeplejersker, der arbejder med eller bistår med patientbehandling. Reglerne gælder endvidere for personer i ledende stillinger, der har indflydelse på ordination og brug af medicin eller medicinsk udstyr i relation til patienter.

Reglerne omfatter ikke personer helt uden patientkontakt, f.eks. læger, der kun har administrativt arbejde, underviser eller er beskæftiget med laboratoriearbejde.


Sidst opdateret 08-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |