Skip navigation


Medicintilskud og medicinpriser

Lægemidler opdeles efter, om der er tale om medicin, som ordineres af praktiserende læger og som forhandles på apoteker med offentligt tilskud (primærsektormedicin), og medicin, som udleveres vederlagsfrit i forbindelse med sygehusbehandling (sygehusmedicin).

Medicintilskud
I slutningen af hvert år udmelder Lægemiddelstyrelsen, hvilke grænser der gælder, for medicintilskud i det efterfølgende årLægemiddelstyrelsen beslutter desuden, hvilke lægemidler der ydes tilskud til. Kriterier for tildeling af generelt tilskud er fastsat i en bekendtgørelse. Klager over Lægemiddelstyrelsens afgørelser om generelt tilskud kan ankes til Sundheds- og Ældreministeriet, mens afgørelser om individuelle tilskud ikke kan påklages til ministeriet.   

 

Medicin købt i andet EU- eller EØS-land
Siden den 1. januar 2014 har der været mulighed for at få tilskud til receptordineret medicin, som er købt i et andet EU- eller EØS-land efter sundhedslovens almindelige regler om tilskud til medicin. Reglerne gælder med tilbagevirkende kraft for medicin købt efter den 24. oktober 2013. Du kan læse mere om medicin købt i et andet EU- eller EØS-land på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

 

Medicinpriser

Der er fri prisdannelse på medicin i Danmark. Lægemiddelvirksomhederne kan således selv fastsætte prisen på medicin.

Ministeriet indgår dog aftaler med Lægemiddelindustriforeningen (Lif) om et prisloft, som fastsætter en øvre grænse for prisen på lægemidlerne for de virksomheder, der er medlemmer af Lif. Det gælder både den  medicin, der sælges på apotekerne og medicin, der udleveres på sygehuse.
For medicin, der sælges på apotekerne, og som er udsat for direkte konkurrence fra generika (dvs. kopipræparater med samme indholdsstof som originale lægemidler), fastsættes prisen ved konkurrence gennem 14-dages udbud med krav om generisk substitution. Kravet betyder, at apotekerne er forpligtet til at udlevere det billigste lægemiddel med samme indholdsstof.


Sidst opdateret 08-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |