Skip navigation


Medicin med på rejse

Hvis du har behov for at medbringe medicin på en rejse til udlandet, skal du undersøge, hvilke regler der gælder for at medbringe medicin til det land, du skal besøge.

De enkelte lande fastsætter selv regler for indførsel af medicin. Særligt medicin med euforiserende (narkotiske) stoffer er der opmærksomhed på pga. stoffernes misbrugspotentiale. Det betyder, at du ikke frit kan rejse med medicin med euforiserende stoffer.

Når du rejser til et andet land, har du selv ansvaret for på landets ambassade/repræsentation i Danmark at undersøge, hvilke regler der gælder for medbringelse af medicin til eget brug til det pågældende land.

Hvis du er i behandling med medicin med euforiserende stoffer, bør du overveje at sikre dig bedst muligt, inden du medbringer medicinen på rejsen. Det kan du bl.a. gøre ved at skaffe en Schengen-attest (et pillepas) eller anden dokumentation.

Regler om, hvad der gælder ved rejser til Sverige, herunder transit gennem Sverige, findes i den svenske förordning om kontroll av narkotika. Bl.a. fremgår det af förordningens bilag 2, at der kun stilles krav om Schengen-attest, hvis der er tale om medicin, som indeholder ét af 22 stoffer med særligt misbrugspotentiale.

Hvis du er i tvivl om din medicin indeholder euforiserende stoffer, kan du spørge på apoteket eller hos din læge.  


Sidst opdateret 09-01-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |