Skip navigation


Kliniske forsøg med lægemidler

Et klinisk forsøg er en sundhedsvidenskabelig undersøgelse, som gennemføres på mennesker for at finde ud af, hvordan et lægemiddel virker, hvilke bivirkninger det har, og hvordan det omsættes i kroppen.

De lægemidler, der bliver undersøgt i klinikse forsøg, kan både være nye lægemidler og kendte lægemidler, der allerede er på markedet i Danmark.

Et klinisk forsøg med lægemidler er ifølge bekendtgørelsen om kliniske forsøg defineret som:

Ethvert forsøg på mennesker, der har til formål at afdække eller efterprøve de kliniske, farmakologiske og/eller andre farmakodynamiske virkninger af et eller flere forsøgslægemidler og/eller at identificere bivirkninger ved et eller flere forsøgslægemidler og/eller at undersøge absorption, distribution, metabolisme og udskillelse af et eller flere forsøgslægemidler med henblik på at vurdere sikkerhed og/eller effekt.

Et klinisk forsøg foregår med frivillige forsøgspersoner, som kan være raske personer eller patienter med en bestemt sygdom. Alle, der deltager i et klinisk forsøg, skal have både mundtlig og skriftlig information om forsøget og give deres samtykke til at deltage, før de starter i forsøget. Du kan læse mere på sundhed.dk om, hvordan man bliver forsøgsperson.

I Danmark skal alle kliniske forsøg anmeldes til Sundhedsstyrelsen, der vurderer både kvaliteten af undersøgelsen og patientsikkerheden i forsøget. Kliniske forsøg skal også anmeldes til en videnskabsetisk komité, der overvejende vurderer forsøgets etiske aspekter. Før et forsøg kan begynde, skal både videnskabsetisk komité og Sundhedsstyrelsen godkende forsøget.


Sidst opdateret 20-04-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |