Skip navigation


Handlingsplan for en styrket lægemiddelkontrol 2017-2019

Lægemiddelstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en ”Handlingsplan for en styrket lægemiddelkontrol 2017-2019” for at øge Lægemiddelstyrelsens kontrolindsats på udvalgte risikoområder.

Handlingsplanens indsatsområder er først og fremmest:

  • at styrke antal og omfang af inspektioner af danske virksomheder, der fremstiller og distribuerer lægemidler og aktive stoffer, og virksomheder med tilladelse til detailhandel af lægemidler

  • at øge kontrollen af lægemidler på det danske marked

  • at øge antallet af inspektioner af kliniske forsøg i Danmark, inspektioner af bioækvivalensforsøg og af fremstilling af forsøgslægemidler uden for EU 

  • at styrke antal og omfang af inspektioner af lægemiddelvirksomheders systemer til bivirkningsovervågning.

De forskellige indsatsområder gennemføres ved hjælp af en række konkrete aktiviteter.

Inspektion af virksomheder og produktkontrol omfatter virksomhedernes organisation, lokaler, personale, arbejdsrutiner, etablering af kontrol- og dokumentationssystemer og udførelse af kontrolanalyser. Desuden omfatter produktkontrollen laboratoriekontrol af lægemidlers sammensætning, kvalitet, mærkning mv.

Handlingsplanen bidrager til Lægemiddelstyrelsens samlede strategi for 2017-2021, hvorefter styrelsen i de kommende år bedst muligt skal fremme udvikling og tilgængelighed af effektive og sikre lægemidler til det danske sundhedsvæsen.

Læs ”Handlingsplan for en styrket lægemiddelkontrol 2017-2019” (PDF)


Sidst opdateret 04-10-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |