Skip navigation


Apoteker

Salg af receptpligtige lægemidler og visse håndkøbsmidler er forbeholdt apotekerne.

Apotekerne har pligt til at forhandle alle apoteksforbeholdte lægemidler, receptpligtige lægemidler og visse håndkøbslægemidler, ligesom apotekerne har pligt til at informere og vejlede om bl.a. brugen af lægemidler.

Et apotek drives af en privatperson, der har fået bevilling til at drive det pågældende apotek. For at opnå en apotekbevilling skal man have en farmaceutisk kandidateksamen. Personalet på apotekerne består af farmaceuter og farmakonomer.

Regler om udøvelsen af apoteksvirksomhed er generelt fastsat i lov om apoteksvirksomhed og de bekendtgørelser, der er knyttet til den.

 

Du kan se antallet af apoteker, apoteksfilialer og andre apoteksenheder samt økonomiske forhold for sektoren i Lægemiddelstyrelsens årlige udgivelse "Undersøgelse om apotekernes driftsforhold".


Sidst opdateret 06-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |