Skip navigation


Informationsindsats om økonomisk støtte til medicinudgifter

Indsats koordineret af Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- og Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

 

Om informationsindsats om økonomisk støtte til medicinudgifter
Som sundhedsminister, ældreminister, børne- og socialminister samt beskæftigelsesminister er vi optagede af at sikre, at udsatte borgere får adgang til nødvendig medicin.

Vi arbejder derfor sammen med det formål at gøre borgerne opmærksomme på, hvilke muligheder de har for at få økonomiske tilskud til deres medicinudgifter. På den baggrund har vi i fællesskab udarbejdet informationsmateriale til brug for læger, apoteker, kommuner og foreninger mv. i forbindelse med deres informations-aktiviteter over for borgerne. Det vil sige, at informationsmaterialet kan anvendes de steder, der fungerer som indgang for de borgere, der kan have behov for information om muligheder for tilskud til deres medicinudgifter. Midler fra
Satspulje-aftalen 2018-2021 har muliggjort informationsindsatsen.

Formålet med materialet er at give en kort information om relevante regler og at hjælpe borgerne videre til de steder, hvor de kan få specifik vejledning i reglerne og søge om tilskud.

I vedlagte informationsmateriale beskrives de generelle regler om tilskudsberettiget medicin efter sundhedsloven, herunder også mulighederne for at få en henstands-ordning med apoteket, hvis en borger har særligt høje medicinudgifter.

Herefter beskrives de særlige muligheder, der gælder for specifikke målgrupper: borgere med funktionsnedsættelser, pensionister og særligt økonomisk udsatte borgere.

Vi håber, at informationsmaterialet kan bidrage til, at borgerne får bedre vejledning og information om mulighederne for at få tilskud til dækning af deres medicinudgifter.

Materialet må offentliggøres fra den 1. januar 2019.


Venlig hilsen

sundhedsminister Ellen Trane Nørby,
ældreminister Thyra Frank, børne- og socialminister Mai Mercado og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

I boksen til højre findes alt materiale der kan hentes til udlevering og til infoskærme.

                   


Sidst opdateret 13-12-2018

INFOSKÆRME


Hent materiale til visning på infoskærme
Type: 1920x1080
Type: 1920x844
Type: 1280x720
Type: 1360x768TRYKTE PJECER


Send en mail til:
can@sum.dk eller sum@sum.dk 

Husk at angive i emnefeltet: Pjecebestilling-medicin 
I mailen bedes antal og modtager adresse angivet.
PRINT-SELV

Print-selv materiale til opslagstavlen - hent (PDF)


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |