Skip navigation


Forebyggelse af stofmisbrug

Narkotika er en fællesbetegnelse for ulovlige stoffer, der eksempelvis kan virke sløvende, stimulerende eller give hallucinationer.

Kommunerne har efter sundhedsloven ansvaret for den konkrete forebyggelsesindsats. Kommunerne er tæt på den enkelte borger i det daglige – og det er her forebyggelsen især kan gøre en forskel.

 

Ved at have indsatsen lokalt er der mulighed for at tilrettelægge en grundig både generel og tilpasset forebyggelse på eksempelvis skoler og kommunale fritidstilbud. Men også i samarbejde med lokale foreninger, restauranter, barer, diskoteker og boligområder.

 

Ofte foregår narkotikaforebyggelsen via samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. Det der også er kendt som SSP-samarbejdet.

 

Sundhedsstyrelsen støtter det lokale forebyggelsesarbejde med informationsmaterialer, metodeudviklende projekter og rådgivning til myndigheder. Sundhedsstyrelsen har ansvaret for at følge udviklingen på området, overordnede retningslinjer, dokumentation og vidensformidling.

 

 

 

 


Sidst opdateret 23-06-2020

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |