Skip navigation


Rygning og tobak

Ministeriet arbejder for at mindske de sundhedskabelige følger af rygning og anden brug af tobaksvarer.

I Danmark har vi en lovgivning, som sikrer røgfri miljøer i langt de fleste offentlige rum og på offentlige arbejdspladser. Samtidig skal der ved rygerum og rygekabiner tydeligt skiltes om, at luften i omgivelserne udenfor kan være sundhedsskadelig.

Der er også lovgiving om, at salg af tobaksvarer til personer under 18 år er forbudt, ligesom det generelt heller ikk er tilladt at reklamere for tobaksvarer. Det skal bl.a. sikre, at udbredelsen af rygning ikke stiger, og at tilgangen af nye rygere begrænses.


Sidst opdateret 07-12-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |