Skip navigation


Partnerskaber

Sundheds- og Ældreministeriet har via to ansøgningspuljer i henholdsvis 2014 og 2015 givet støtte til etablering af partnerskaber på forebyggelsesområdet.

I alt er blevet bevilliget ca. 128 mio. kr. til 52 partnerskaber, som løber frem til 2017. Partnerskaberne består af bl.a. kommuner, regioner, statslige myndigheder, frivillige foreninger, interesseorganisationer, fagforeninger, virksomheder m.m., som i fællesskab arbejder for at forbedre danskernes sundhed.


Sidst opdateret 28-01-2016
Kontakt:

Laura Thordahl
Tlf: 72 26 95 15
Mail:
lct@sum.dk

 


Focus på partnerkskaber:
13. maj 2014:
Økonomi og Indenrigsministeriet offentliggør i dag en
casesamling og procesguide, der skal inspirere og understøtte ansatte i centraladministrationen til at indgå forpligtende partnerskaber.

I casesamlingen indgår også partnerskabsstrategien til opfyldelse af de nationale mål.

Det gør den, fordi den – selvom den ikke handler om forpligtende partnerskaber med centraladministrationen – er et godt eksempel på, hvordan staten kan
bruge partnerskaber som til at styrke en indsats på et bestemt område.


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |