Skip navigation


Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer

Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer er en pulje under udlodningsmidler. Driftspuljen er delt op på en "Driftspulje til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer" og "Driftspulje til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer".

Udmøntning af udlodningslovens puljer til sygdomsbekæmpende organisationer fordeles i henhold til Lov nr. 1532 af 19. december 2017.

Puljen har til formål at yde tilskud til drift til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til at forebygge samt behandle og/eller afhjælpe sygdom.

Der ydes tilskud til drift, d.v.s. løn og øvrige drift, herunder anskaffelser, rejseudgifter m.v., til sygdomsbekæmpende organisationer.

Organisationer, der har mulighed for at opnå driftstilskud fra andre ministeriers udlodningspuljer, offentlige institutioner/organisationer, enkeltpersoner, grupper, støtteforeninger, pårørendeforeninger, firmaer samt paraplyorganisationer, kan ikke modtage tilskud fra puljerne til sygdomsbekæmpende organisationer.

Følgende kriterier er i øvrigt gældende for godkendelse af tilskudsberettigede organisationer. 

 

Der er 41,8 mio. kroner i puljen.


For at komme i betragtning ved fordeling af midlerne skal en organisation opfylde følgende:

  • Af organisationens vedtægter skal det fremgå, at organisationen har et sygdomsbekæmpende formål, dvs. at organisationen gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte, bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom,
  • være formaliseret som en juridisk person,
  • have eksisteret i mindst 2 år (afsluttede, reviderede regnskaber),
  • ifølge sin formålsparagraf være landsdækkende eller have et landsdækkende sigte samt være hjemmehørende i Danmark og have aktiviteter i flere regioner,
  • i senest afsluttede årsregnskab have en omsætning på mindst 25.000 kr.

Desuden skal et af følgende kriterier være opfyldt:

  • Enten i de to senest afsluttede regnskabsår have gennemført en landsdækkende politigodkendt indsamling,
  • eller løbende have modtaget personlige gaver i medfør af godkendelse af ligningslovens § 8 A,
  • eller tilbagevendende have gennemført selvstændige ikke kommercielle aktiviteter i mindst 3 regioner, dokumenteret ved programmer eller tilsvarende.

Læs mere i vejledning til ansøgning  (pdf)

Ansøgningsfristen er den 1. juli 2020.

Fordeling af puljen forventes at finde sted i december 2020.


Sidst opdateret 12-05-2020
Hent ansøgningsskema for 2020:

Landsdækkende sygdomsbekæmpenden organisationer.

Hent ansøgningsskema (PDF-formular)

Hent vejledning til ansøgningsskema  (PDF)


Ansøgningsmaterialet skal sendes på mail til: ama@sum.dk - mrk.: Udlodningsmidler.

Hvis der ikke er mulighed for at sende elektronisk, så send pr. post til: 
Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6,
1057 København K.
Mrk.: Udlodningsmidler


Spørgsmål kan rettes til:
Annette Madsen
Tlf.: 72 26 93 47
Mail:
ama@sum.dk


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |