Fra: 08-08-2019 til: 08-08-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Beskikkelsesbrev til medlem af Ankenævnet for Patienterstatning - Forbrugerrådet Tænk08-08-20191703721953133
 Beskikkelsesbrev til medlem af Ankenævnet for Patienterstatning - Advokatsamfundet08-08-20191703721953243
 Afbeskikkelsesbrev til medlem af Ankenævnet for Patienterstatning - Advokatsamfundet08-08-20191703721953229
 Afbeskikkelsesbrev til næstformand i Ankenævnet for Patienterstatning08-08-20191703721953226
 Afbeskikkelsesbrev til medlem af Ankenævnet for Patienterstatning08-08-20191703721953121
 Beskikkelsesbrev til næstformand i Ankenævnet for Patienterstatning08-08-20191703721953266
 Beskikkelsesbrev til medlem af Ankenævnet for Patienterstatning - Forbrugerrådet Tænk08-08-20191703721953168
 Beskikkelsesbrev til suppleant i Ankenævnet for Patienterstatning - Advokatsamfundet08-08-20191703721953249
 Afbeskikkelsesbrev til medlem af Ankenævnet for Patienterstatning - Forbrugerrådet Tænk08-08-20191703721953186
 Afbeskikkelsesbrev til medlem af Ankenævnet for Patienterstatning - Forbrugerrådet Tænk08-08-20191703721953152
SundhedsdatastyrelsenSvar på spørgsmål om, hvilke syghuse der har et mor/barn-center06-08-20191708903951637
Fredericia KommuneKvittering for fremsendelse af afrapportering for 2018 og 1. kvartal 2019 (Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2018)07-08-20191802107951780
Thisted KommuneGodkendelse af anmodning om ændring af budget vedr. projekt under puljen til etablering af læge- og sundhedshuse07-08-20191802117951872
Thisted KommuneKvittering for status på 2. kvartal 2019 (revideret investeringsprofil vedr. projekt under puljen til etablering af læge- og sundhedshuse 2018)07-08-20191802117951880
Aarhus KommuneAnmodning om opdateret tidsplan og investeringsbudget for projekter vedr. etablering af sundhedshuse i Region Midtjylland (Puljen til etablering af læge- og sundhedshuse)07-08-20191802151951922
Hillerød KommuneKvittering for kvartalsvis økonomisk status (2. kvartal 2019) fra Hillerød Kommune vedr. projekt under puljen til etablering af læge- og sundhedshuse07-08-20191802155951791
Region SjællandSvar på Region Sjællands spørgsmål vedr. revideret budget for center for ofre for voldtægt08-08-20191805629953265
Ludomaniklinikken MindworkVedr. uddybning af budget ifm. ludomanibehandling07-08-20191900231952197
Forskningsklinikken for LudomaniBemærkninger til revideret budget vedr. ludomanibehandling07-08-20191900279952345
Region HovedstadenKvittering for at regionen har indsendt ny effektiviseringsrapport i juni 201906-08-20191900321950957
Region MidtjyllandOpklarende spørgsmål til projektbeskrivelse vedr. Nationalt Center for Overvægt07-08-20191903605952149
Region HovedstadenVurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt Hospital Nordsjælland, 4. kvartal 201807-08-20191903655952581
Region HovedstadenSpørgsmål vedr. budget for Nyt Hospital Nordsjælland07-08-20191903655952595
Statens Serum InstitutSvar på spørgsmål om materiale til brug for arbejdet med Antibiotikakampagne 201907-08-20191903961952571
Region MidtjyllandSpm vedr. kvartalsrapport for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 4. kvartal 201808-08-20191905789952664
Region HovedstadenKvittering for at regionen har indsendt ny effektiviseringsrapport i juni 201906-08-20191905807950958
Danske BioanalytikereSvar fra sundheds- og ældreministeren vedr. hilse-på-møde07-08-20191906100952333
 Besvarelse af anmodning om aktindsigt af 31. juli 2019 vedrørende aflønning af ministerens særlig rådgiver07-08-20191906135952512
Radio 24/7Svar på anmodning om aktindsigt vedr. forhold hos Den Sociale Hjemmepleje i Københavns Kommune07-08-20191906302952094