Fra: 02-08-2019 til: 04-08-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Komiteen for SundhedsoplysningMinisteriet: Godkendelse af partnere i "Sammen om mental sundhed": Arbejdsmiljørådgiverne, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter01-08-20191601142949322
Region Syddanmark
Deloitte
Orientering om afgørelse af aktindsigtsanmodning vedr. Nyt Odense Universitetshospital01-08-20191807187949429
RambøllKommentarer til 1. udkast af rapport - Undersøgelse af nærtståendes muligheder for nærvær med døende01-08-20191809437949411
Udlændinge- og IntegrationsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om Udrejsecenter Sjælsmark01-08-20191900078949202
Næstved KommuneOrientering om at henvendelse om Baltic Pipe er videresendt til Klima-, Energi- og forsyningsministeriet01-08-20191900078949158
Sydsjællands ØrredfondOrientering om at henvendelse om skarv er videresendt til Ministeriet for fødevarer, fiskeri og ligestilling01-08-20191900078949210
BeskæftigelsesministerietOrientering vedr. rykker for borgerhenvendelse om pensionister01-08-20191900078949204
MF Kirsten Normann Andersen
MF Rasmus Langhoff
MF Jane Heitmann
MF Henrik Dahl (LA)
MF Liselott Blixt
TIL SATSPULJEORDFØRERNE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET: Orientering om udmøntning af puljen til bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet01-08-20191900649949362
SundhedsdatastyrelsenBestilling: Statusrapport for SEI-2 (Modernisering af Datamodtagelse) 1. halvår 2019 - frist 19. august kl. 16.0001-08-20191904964949240
SundhedsdatastyrelsenVedr. bestilling af statusrapport for LPR3 (Landspatientregisteret 3) 1. halvår 2019 - frist 19. august kl. 16.0001-08-20191904964949235
SundhedsdatastyrelsenBestilling: Statusrapport for LPR3 (Landspatientregisteret 3) 1. halvår 2019 - frist 19. august kl. 16.0001-08-20191904964949230
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteTil LF HPV-bivirkningsramte: Høring over udtalelse fra Sundhedsstyrelsen vedr. klagesag01-08-20191905443949200
Forlaget JurainformationSvar på henvendelse om henvisning i autorisationslovens § 9302-08-20191906122949827