Fra: 12-08-2019 til: 12-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse vedr. udredning af sygdom og indsendelse af personlige oplysninger til sygehuse08-08-2019SJ-STD-SUMAI952780
Folketingets Finansudvalg FIUFIU alm. del - spm. 812-08-2019SJ-STD-SUMMPE955008
SundhedsstyrelsenHenvendelse om afslutning af satspuljeprojekt for 2016-201816-07-20191602663954380
 Borgerhenvendelse - har brug for lægehjælp m.m.01-07-20191607810939879
Danmarks ApotekerforeningHøringssvar - udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v12-08-20191703737955061
SundhedsstyrelsenIndstilling vedr. bevillingsforlængelse af uddelte midler i 2019 - Eksperimentel Kræftkirurgi12-08-20191707778955070
SundhedsdatastyrelsenUdkast til evalueringskoncept vedr. mor-barn-centre09-08-20191708903954408
Aarhus KommuneOpfølgning på projektet vedr. puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i 201807-08-20191802151954061
Region MidtjyllandJustering af projektet vedr. løft af digitale kompetencer for sundhedspersoner09-08-20191809490954453
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. pensionister der staffes økonomisk, når de flytter sammen12-08-20191900078954907
 Borgerhenvendelse vedr. helbredstillæg09-08-20191900078954596
 Henvendelse til ministeren vedr. børnemishandling11-08-20191900078954894
Tønder KommuneStatus på projektet "Fremtidssikring af Sundhedshuset i Toftlund"03-07-20191902959954001
Ringsted KommuneOpdateret materiale vedr. tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet til læge- og sundhedshuse i Ringsted Kommune01-08-20191902979954054
Helsingør KommuneHelsingør Kommune fremsender supplerende oplysninger vedr. tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen til læge- og sundhedshuse25-07-20191903015954048
Gribskov KommunePolitisk godkendelse af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af sundheds- og lægehuse09-08-20191903025954114
Region MidtjyllandPolitisk godkendelse af tilskuddet fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse til projektet i Center for Sundhed i Holstebro05-07-20191903038954028
Region MidtjyllandVedr. politisk godkendelse af tilskudssagen vedr. Grenaa Sundhedshus05-07-20191903039954004
Region MidtjyllandVedr. politisk godkendelse af tilskudssagen vedrørende Vivild Lægehus05-07-20191903040954011
Region MidtjyllandPolitisk godkendelse samt revideret materiale vedr. tilskudssagen til Samsø Lægehus05-07-20191903041954044
Region MidtjyllandPolitisk godkendelse samt revideret materiale til tilskudssagen vedr. Skive Sundhedshus05-07-20191903042954032
Region MidtjyllandPolitisk godkendelse af tilskudssagen vedr. Skanderborg Sundhedshus05-07-20191903043954002
Region MidtjyllandPolitisk godkendelse af tilskudssagen vedr. digitale lægetilbud på Tunø og Endelave05-07-20191903045954006
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS rykker for fortolkningsbidrag vedr. gebyr for kosmetisk behandling12-08-20191903338955312
BOCCA KommunikationVedr. tilbud på Antibiotikakampagne 201908-08-20191903961953794
DepressionsforeningenSøger om støtte fra driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer for 201925-06-20191905652934979
LEAD AgencySupplerende oplysninger i forbindelse med invitationen til Kræft 360 10. oktober 201912-08-20191905672955220
Departmental Committee on Administration & National SecurityMinisteren inviteres til Parliamentary Intelligence Security Forum - Nairobi, Kenya October 201910-08-20191905672954609
Our Future HouseMinisteren inviteres til konference 17. september 201911-08-20191905672954903
Danske HandicaporganisationerTillykke til ministeren - vil gerne i dialog om forslag til indsatsområder og initiativer12-08-20191905672955057
Pharma Danmark - Fagforeningen for LægemiddelakademikereInvitation til ministeren til møde med Pharma Danmark09-08-20191905672953947
Embassy of the Czech RepublicVedr. møde med den tjekkiste sundhedsminister09-08-20191905672953952
ÆldrekonferencenVedr. Ældrekonferencen i 202009-08-20191905672953969
Vordingborg KommuneInvitation til ministeren til møde i Vordingborg Kommune den 25. september 201909-08-20191905672954094
MetroselskabetInvitation til ministeren til åbning af M3 Cityringen den 29. september 201909-08-20191905673953887
Dansk ITTillykke til ministeren med invitation til møde og medlemskab05-08-20191905690953894
Center for LudomaniMødeanmodning fra Center for Ludomani på Twitter09-08-20191905690953966
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. cannabis 1905692953900
Region SyddanmarkKvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekter - 1. kvartal 2019 - Region Syddanmark25-06-20191905797954776
Region HovedstadenMødesager og dokumenter vedr. Region Hovedstadens kvartalsrapportering 1. kvt. 201914-06-20191905807954803
Region HovedstadenGodkendte mødesager for Region Hovedstadens kvartalsrapportering 1. kvt. 201927-06-20191905807954793
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender status for udtalelse i klagesag om aktindsigt12-08-20191906005954679
 Borgerhenvendelse til ministeren med klage over bl.a. manglende redegørelser for tvangsmedicinering og frihedsberøvelse06-08-20191906060951806
Landsforeningen Huntingtons SygdomLandsforeningen Huntingtons Sygdom søger midler fra driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer i 201924-06-20191906348933811
EHS Foreningen af el-overfølsommeSøger om støtte fra driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer for 201922-06-20191906349933647
Landsforeningen for Marfan SyndromFremsender ansøgning til udlodningsmidler fra driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer i 201924-06-20191906351934746
 Henvendelse vedr. rapport fra juni 2019 ved Rambøll om headspace08-08-20191906361953311
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 70 tilbagetaget12-08-20191906404955326
Heilsu- og InnlendismálaráðiðHøringssvar - bekendtgørelser om lov nr. 507 af 1. maj 2019 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatsområdet)01-08-20191906419949450
Institut for MenneskerettighederIngen bemærkninger: Høring over bekendtgørelser vedr. lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatområdet)24-07-20191906419954755
KLHøringssvar: bekendtgørelser om lov nr. 507 af 1. maj 2019 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatsområdet)07-08-20191906419952167
Danske ÆldrerådHøringssvar: bekendtgørelser om lov nr. 507 af 1. maj 2019 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatsområdet)05-08-20191906419950154
Dansk Kiropraktor ForeningHøringssvar: bekendtgørelser om lov nr. 507 af 1. maj 2019 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatsområdet)06-08-20191906419950901
Private Audiologers Sammenslutning (PAKS)Høringssvar: bekendtgørelser om lov nr. 507 af 1. maj 2019 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatsområdet)08-08-20191906419953418
Ældre SagenHøringssvar - Ældre Sagen - Bekendtgørelser om lov nr. 507 af 1. maj 2019 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatsområdet)09-08-20191906419953547
Dansk ErhvervHøringssvar: bekendtgørelser om lov nr. 507 af 1. maj 2019 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatsområdet)08-08-20191906419953544
Danske SeniorerHøringssvar - Bekendtgørelser vedr. lov nr. 507 af den 1. maj 2019 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatområdet)08-08-20191906419952653
Københavns UniversitetAnmoder om aktindsigt i vurdering vedr. ændring i bekendtgørelse 981/2009 - Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale07-08-20191906425952635
Blodprop- og AK PatientforeningSøger om støtte fra driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer for 201926-06-20191906434939714
Komiteen for SundhedsoplysningSøger om støtte fra driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer for 201926-06-20191906440935615
Region SjællandKvartalsrapport for 3. kvartal vedr. USK (Projekt Universitetshospital Køge)09-01-20191906444954073
Region SjællandKvartalsrapport for 4. kvartal vedr. USK (Projekt Universitetshospital Køge)02-04-20191906445954080
Dansk Forening for Albinisme Lundemarken 30Søger om støtte fra driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer for 201924-06-20191906446934776
TUBA DanmarkSøger om støtte fra driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer for 201925-06-20191906447935494
Dansk MPN ForeningSøger om støtte fra driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer01-07-20191906449939887
Landsforeningen for Prader Willi SyndromSøger om støtte fra driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer for 201927-06-20191906450936757
Region HovedstadenGodkendte mødesager for Region Hovedstadens kvartalsrapportering 1. kvt. 201927-06-20191906474954821
Region HovedstadenMødesager og dokumenter vedr. Region Hovedstadens kvartalsrapportering 1. kvt. 201914-06-20191906474954823
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 8509-08-20191906499953869
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 8209-08-20191906499953839
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 8109-08-20191906499953837
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 8812-08-20191906517955338