Fra: 07-08-2019 til: 07-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Københavns UniversitetForespørger om evt. besøg i ministeriet for kursister30-07-2019SJ-STD-DEPLCT948398
Brøndby KommuneØkonomisk redegørelse for puljen til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen for andet kvartal 201918-07-20191601587951005
Frederiksberg KommuneRegnskaber for puljerne til en bedre bemanding i ældreplejen og værdighedsmilliarden24-07-20191601603951019
Rødovre KommuneRedegørelse for puljen til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen pr. 1. juni 201910-07-20191601909950994
Aarhus UniversitetBudget for 2019 og regnskab fra 2018 for specialtandlægeuddannelsen på Aarhus Tandlægeskole01-04-20191606065950135
 Borgerhenvendelse vedr. orientering om symposium om cancerbehandling04-08-20191608559950017
Det Etiske RådHøringssvar fra Det Etiske Råd over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende31-07-20191611450952008
TandlægeforeningenHøringssvar fra Tandlægeforeningen over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende17-07-20191611450952011
Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatribrugereHøringssvar fra LAP over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende06-08-20191611450952001
Danske ÆldrerådHøringssvar fra Danske Ældreråd over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende05-08-20191611450952004
Dansk Kiropraktor ForeningHøringssvar fra Dansk Kiropraktor Forening over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende07-08-20191611450952390
DatatilsynetHøringssvar fra Datatilsynet over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende19-07-20191611450952010
PsykolognævnetHøringssvar fra Psykolognævnet over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende15-07-20191611450952021
AdvokatsamfundetHøringssvar fra Advokatsamfundet over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende10-07-20191611450952023
AnkestyrelsenHøringssvar fra Ankestyrelsen over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende15-07-20191611450952017
Region HovedstadenRegion Hovedstadens svar på høring over revideret bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v.06-08-20191703737951665
Icelandic Food and Veterinary AuthorityDraft of the minutes from the meeting of the Nordic AMR strategy and groups in Reykjavik11-07-20191706016952526
Sygehus Sønderjylland - AabenraaVedr. projektet "At give børn en positiv oplevelse på skadestuen på trods af smerter og ubehag"29-07-20191800571951285
Brøndby KommuneØkonomisk redegørelse for puljen til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen for andet kvartal 201918-07-20191800767951011
Frederiksberg KommuneRegnskaber for puljerne til en bedre bemanding i ældreplejen og værdighedsmilliarden24-07-20191800780951033
Rødovre KommuneRedegørelse for puljen til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen pr. 1. juni 201910-07-20191800845950998
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. hjælp i hjemmet31-07-2019SJ-STD-DEPEMLM948866
 Borger fremsender indlæg i BT om torturlignende dødsforløb på dansk plejehjem til orientering03-08-2019SJ-STD-DEPEMLM950000
Region SyddanmarkKvartalsrapport fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i 201805-08-20191802069951614
Gladsaxe KommuneOpfølgning på projekt vedr. puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i 201817-07-20191802070950848
Aabenraa KommuneOpfølgning på projekt vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse i 201801-08-20191802071951589
Fredericia KommuneAfrapportering for 1. kvartal 2019 vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse i 201801-08-20191802107951581
Fredericia KommuneTillæg til afrapportering for 2018 for puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i 201812-07-20191802107950845
Syddjurs KommuneStatus for budget for ombygningen af Ebeltoft Lægehus01-07-20191802132951165
Hillerød KommuneKvartalsvis økonomisk status for 2. kvartal 2019 fra Hillerød Kommune vedr. puljen til læge- og sundhedshuse16-07-20191802155951120
Frederikshavn KommuneRegnskab og evaluering vedr. puljen til livskvalitet på plejecentre29-07-20191805550951248
Region SyddanmarkRegion Syddanmark stiller opklarende spørgsmål til udformning af projektbeskrivelse ifm. midlerne til regionale centre for ofre for voldtægt08-07-20191805629951100
 Henvendelse vedr. evt. database over terminalerklæringer13-07-20191806938946392
Københavns Klinik for SpiseforstyrrelserSpørger til muligheden for fremrykning af midler fra 2020 til 201906-08-20191809984951117
Styrelsen for PatientsikkerhedRykker for svar ifm. opfølgning på klagesag18-07-20191810659947265
Forsikring & PensionInvitation til departementschefen til Forsikring & Pensions årsmøde 201906-08-20191900062951317
JordemoderforeningenInvitation til departementschefen til afskedsreception for Jordemoderforeningens formand den 30. august 201901-08-20191900062951754
SkatteministerietBekræftelse fra SKM om, at de overtager henvendelse vedr. skat for folk med lave offentlige udgifter06-08-20191900078951569
Miljø- og FødevareministerietKvittering for overtagelse af henvendelse fra Sydsjællands Ørredfond vedr. skarvproblemer06-08-20191900078950715
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-455/19, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (udsættelse af sagen)06-08-20191900147951032
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-452/19, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (udsættelse af sagen)06-08-20191900147951016
UdenrigsministerietListe over direkte sager anlagt ved Domstolen og Retten som offentliggjort i EU-Tidende C 263 af 5. august 201905-08-20191900147950934
Ankenævnet for PatienterstatningenÆndret afgørelse om erstatning for lægemiddelskade19-06-20191900161931553
Social- og IndenrigsministerietAnmoder om bemærkninger til lovforslag om ændring af HIV-bløderloven (Statsforvaltningens opgaver overføres til Familieretshuset)05-08-20191900538950694
Social- og IndenrigsministerietPræhøring over udkast til ændring af lov om socialtilsyn med frist den 9. august 201905-08-20191900847950025
RigsrevisionenKvittering for notat vedr. rammer for genanvendelse af apparatur i kvalitetsfondsprojekterne05-08-20191901801950507
Varde KommuneAnmoder om fristforlængelse vedr. henvendelse om ansvar for behandling af barn med CVK (centralt venekateter) og TPN (total parenteral ernæring)05-08-20191902050950536
Ankenævnet for PatienterstatningenAnkenævnet har modtaget en stævning03-07-20191903265941373
SundhedsdatastyrelsenOrientering om afgørelse om aktindsigt i omskæringstal02-08-20191904478951912
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionEU-Rep: Indberetning fra EPSCO-rådsmødet (sundhed) den 14. juni 2019 i Luxembourg20-06-20191904629952435
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteErindringsskrivelse vedr. HPV-vaccinationsprogrammet17-06-20191904923930078
 Klager rykker for afgørelse i klagesag om autorisation06-08-20191905022951783
 Klager takker for status i klagesag om autorisation07-08-20191905022951905
JordemoderforeningenInvitation til ministeren til afskedsreception for Jordemoderforeningens formand den 30. august 201901-08-20191905673951753
Forsikring & PensionInvitation til ministeren til årsmøde hos Forsikring & Pension den 21. november 201906-08-20191905673951777
StatsministerietVedr. ministerens frasigelse af hverv og oplysningsskema05-08-20191905689950746
StatsministerietOplysningsskema vedr. ministres personlige interesser05-08-20191905689950747
Specific Pharma A/SHenvendelse til ministeren vedr. løsning af mangel på medicin til danske patienter31-07-20191905690948905
AIDS-FondetHenvendelse til ministeren med anmodning om et møde06-08-20191905690951819
DigitaliseringsstyrelsenDigitaliseringsstyrelsens tilbagemelding på skriftlig godkendelsesproces i den nationale bestyrelse for sundheds-it07-08-20191905745952477
 Henvendelse til ministeren vedr. bevilling af penge til Livslinien05-07-20191905945943594
 Henvendelse til ministeren fra læge med anmodning om at fjerne hudlægernes monopol på kosmetisk behandling med laser22-07-20191906104947738
 Borgerhenvendelse vedr. sundhedsplatformen06-08-20191906105951826
Region SjællandOrientering til ministeren om sag vedr. ventetid på scanningssvar fra Holbæk Sygehus i forbindelse med kræftpakkeforløb06-08-20191906106951824
Region HovedstadenUnderskrevet revisor- og ledelseserklæring vedr. kvalitetsfondsprojekter fra Region Hovedstaden06-08-20191906125950792
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresender henvendelse fra SOS International vedr. forsikring og erstatning ved alternativ behandling30-07-20191906160948367
 Rettelse af ministerens fornavn i tidligere sendt borgerhenvendelse om brystkræft12-07-20191906211946417
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. foreslag om at mammografiscreening foretages tidligere12-07-20191906211946416
 Borgerhenvendelse til ministeren med advarsel om at Patientsikkerhedsstyrelsen skader vort sundhedsvæsen31-07-20191906249949137
 Borger ønsker hjælp til familie med sygt barn02-08-20191906263949881
Radio24syvAnmoder om aktindsigt i dokumenter og henvendelser vedr. forhold hos Den Sociale Hjemmepleje i Københavns Kommune06-08-20191906302951177
MF Birgitte VindHenvendelse til ministeren vedr. ældre og syges mulighed for ikke at blive forsøgt genoplivet15-07-20191906305946712
Helsingør KommuneHenvendelse vedr. udgifter i forbindelse med deltagelse i et kommunalt KOL-hold17-07-20191906319947306
Lolland KommuneHenvendelse vedr. tolkning i forbindelse med diverse tiltag for kvinder med anden etnisk herkomst09-07-20191906320945083