Fra: 06-08-2019 til: 06-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Advokatfirmaet SJ LawFremsender advokatens bemærkninger til styrelsens udtalelse af 6. juni 2019 vedr. klage over afslag på færdiggørelse af forløb med evalueringsansættelse for at opnå autorisation som læge03-07-2019SJ-STD-SUMAI941038
The Embassy of Georgia in CopenhagenNote Verbale - “Eliava Phage Therapy Center”06-05-2019SJ-STD-DEPJNY908172
SundhedsstyrelsenTidspunkt for 7. møde i tværgående arbejdsgruppe vedr. den akutte sundhedsindsats samt endeligt referat fra 6. møde21-06-20191800046933186
SundhedsstyrelsenInspektorordningen: Orientering om at resume fra årsmødet nu ligger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside05-08-20191800096950501
Københavns KommuneØkonomisk status fra 2. kvartal for etablering af lægehus på Sundholmsvej02-07-20191802114950874
JustitsministerietFra JM: Anmodning om evt. kommentarer til ny udgave af den danske sprogversion af whistleblowerdirektivet02-07-20191804314940440
Middelfart KommuneHenvendelse vedr. databehandleraftale vedr. utilsigtede hændelser05-06-20191806938923598
Køge KommuneHenvendelse vedr. databehandleraftale i forbindelse med køgeborgeres data i DPSD25-06-20191806938935530
Køge KommuneHar via en anden kanal modtaget databehandleraftale26-06-20191806938935637
DeloitteMateriale til styregruppemøde om analyse af regionernes it-drift05-08-20191810345950601
DeloitteVedr. bemærkninger til leverancer til analyse af regionernes it-drift05-08-20191810345950044
Dansk SocialrådgiverforeningInvitation til Socialrådgiverdage 201901-08-20191900062949711
Miljø- og FødevareministerietAccept af overtagelse af henvendelse vedr. brændefyring06-08-20191900078950716
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-482/19, Bankia (udsættelse af sagen)06-08-20191900147951065
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-480/19, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö06-08-20191900147950939
Statsrevisorerne SekretariatetOrientering om den fortsatte behandling af Statsrevisorernes Beretning 6/2018 om forløbet for flygtninge med traumer11-06-20191900245925670
RigsrevisionenFremsender notat om forløbet for flygtninge med traumer29-05-20191900245920676
Region HovedstadenRegionens bemærkning vedr. opmærksomhedspunkt om effektiviseringsrapport05-08-20191900321950954
JustitsministerietForespørger om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. tilbagebetaling af erstatning19-06-20191902041931110
Statens Serum InstitutFra SSI: vedr. plads i det veterinærmedicinske råd03-08-20191903847949991
SoundCrewBekræftelse på booking af tolketeknikker05-08-20191904769950164
SundhedsdatastyrelsenMateriale fra styregruppemøde for Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren i skriftlig høring05-08-20191905258950614
JordemoderforeningenAnmoder ministeren om et hilse-på-møde05-08-20191905672950534
Dagens MedicinInvitationen til sundhedsministeren til den store konference '2 dage for sundheden'06-08-20191905672950943
RigsrevisionenFremsender åbningsbrev vedr. fortsat notat (2) om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren25-06-20191905741935553
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringHøring vedr. henvisninger til erstatningsordninger03-07-20191905839941378
Region MidtjyllandDagsorden vedr. "Det tredje øje" ifm. kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet i Viborg03-07-20191905841941600
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. patienttransport til privathospital10-07-20191905871945594
International League Against Epilepsy (ILAE)Henvendelse til ministeren vedr. behandling af epilepsi25-07-20191906102949656
Jeg og duBorgerhenvendelse til ministeren vedr. inspiration om at sundhed ikke behøver at koste noget02-07-20191906113940619
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. forholdene på landets hospitaler og manglen på læger og sygeplejersker17-07-20191906200947064
UdenrigsministerietMinisterliste for regeringen oversat til fire sprog08-07-20191906243944466
UdenrigsministerietRettelse til ministerliste for regeringen08-07-20191906243944600
 Borger orienterer om klage og retssag mod Styrelsen for Patientklager02-08-20191906255949986
LægemiddelstyrelsenVideresender borgerhenvendelse med spørgsmål om oprettelse af register for dem som ønsker at donere deres døde krop til videnskaben01-07-20191906269939865