Fra: 01-08-2019 til: 01-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danske HospitalsklovneProjektbeskrivelse og budget vedr. projekt om hospitalsklovne i psykiatrien12-07-20191601774948683
Næstved KommuneAnmodning om udbetaling af midler til alkoholbehandling af dobbeltbelastede10-07-20191605378948706
Thisted KommuneAnmodning om udbetaling af satspuljemidler til nedbringelse af ventetid til genoptræning04-07-20191608063948872
Odense UniversitetshospitalAcceptskrivelse vedr. tilsagnsbrev vedr. AVT-midler (Auditiv indsats) - Odense Universitetshospital11-07-20191703354948701
Komiteen for SundhedsoplysningStatus for økonomien i 2019 vedr. projektet "Lær at tackle hverdagen som pårørende" 2019 samt anmodning om udbetaling af 2. rate01-07-20191800097948897
Rådet for sund madAnmodning om udbetaling af midlerne til Diabetes handlingsplanens initiativ 4, Måltidpartnerskabet/ Rådet for sund mad 201803-06-20191800783943953
Fredensborg KommuneOpfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2018 (1802036) - 2. kvartal 201912-07-20191802036949265
Vesthimmerlands KommuneKvartalsvis opfølgning på puljen om læge og sundhedshus - Etablering af læge og sundhedshus i Aalestrup, Vesthimmerlands kommune05-07-20191802102948380
Færøernes LandsstyreFT 18/19 II: Svar fra Færøerne - Love med anordningshjemmel for Færøerne01-08-20191805553949414
SundhedsdatastyrelsenVedr. mindre rettelser til materiale til ministeriets/Sundhedsdatastyrelsens review ved Statens It-råd08-07-20191806579948389
DeloitteSamtykke om fortrolighed i forbindelse med aflæggelse af rapport04-07-20191807187949421
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-494/19, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld et Finanzpolizei (udsættelse af sagen)31-07-20191900147949125
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-448/19, Subdelegación del Gobierno en Guadalajara01-08-20191900147949641
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 255 af 29. juli 2019 over sager anlagt ved Domstolen og Retten29-07-20191900147949102
UdenrigsministerietListe over præjudicielle sager 17/2019 med frist mellem den 1. - 14. september 2019 over sager ved EU-Domstolen30-07-20191900147949104
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-443/19, Vodafone España01-08-20191900147949635
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 31, 32 og 33) over sager ved EU-Domstolen26-07-20191900147949100
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-473/19 og C-474/19, Föreningen Skydda Skogen m.fl.01-08-20191900147949644
UdenrigsministerietFristliste af 25. juli 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager25-07-20191900147949088
Region MidtjyllandAccept af tilskudsbetingelser vedr. tildeling af midler til Center for Sjældne Sygdomme, Aarhus Universitetshospital05-07-20191903933948807
DigitaliseringsstyrelsenBestilling af statusrapportering til Statens It-råd for Sundheds- og Ældreministeriet 1. halvår 201901-08-20191904964949185
 Invitation til ministeren vedr. deltagelse i lancering af SundhedsTV i september 201931-07-20191905672949129
Dansk Industri DITakker for tilsagnet om ministerens deltagelse ved Sundhedsindustriens Dag og fremsender praktiske oplysninger m.m.01-08-20191905672949208
SocialdemokratietVedr. borgerhenvendelse om lægemangel15-07-20191905921949146
 Fortsættelse af borgerhenvendelse til ministeren vedr. utilstrækkelig røntgen af hofter og ryg m.m.27-07-20191906073948084
Region SyddanmarkRS: Kvartalsrapportering for Aabenraa Sygehus - 1. kvartal 2019 - Region Syddanmark25-06-20191906124948719
Region HovedstadenRH: Mail om godkendt mødesag i Regionsrådet - Ny Retspykiatri Sct. Hans27-06-20191906125948745
Region HovedstadenRH: Kvartalsrapportering 1. kvt. 2019 (overordnet mail uden bilag) - Ny Retspsykiatri Sct. Hans14-06-20191906125948733
Social- og IndenrigsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. beredskab og beredskabsplaner i forbindelse med evt. fund af ebola i Københavns Lufthavn og i Danmark generelt30-07-20191906136948412
ALS DanmarkHenvendelse til ministeren vedrørende behandling til ALS patienter i Danmark15-07-20191906148946682
 Borgerhenvendelse vedr. behandling i udlandet13-07-20191906171946394